Od 20.07.2024. do 04.08.2024. optika neće raditi zbog godišnjeg odmora.

Politika privatnosti

Politika privatnosti sajta Optika Occhi.

Web sajt optikaocchi.rs prikuplja Vaše podatke o ličnosti u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti kao i u vezi sa ostalim važećim zakonskim propisima i pravilima.
Podaci o ličnosti su svi podaci koji se neposredno ili posredno odnose ili mogu da se odnose na Vas kao fizičko lice.

U slučaju da naš sajt sadrži linkove ka drugim Internet stranicama, molimo Vas da se adekvatno upoznate sa politikama privatnosti koje se nalaze na tim Internet stranicama i načinom na koji ta lica obrađuju podatke o Vama. Imajte u vidu da „Optika Occhi“ nema nikakvu kontrolu nad sadržajem drugih Internet stranica, te zbog toga ne možemo biti odgovorni za zaštitu Vaše privatnosti kada posećujete druge sajtove.

Podaci koje prikupljamo

Podaci koje prikupljamo zavise od: vrste usluge koju pružamo našim kupcima, namere kupaca da koriste naše usluge, od vrste ugovora kog sklapamo sa našim klijentom, kao i o nameri kupaca da koriste svoja prava bazirana na zakonskim i regulatornim odredbama o zaštiti podataka o ličnosti. U prvom redu radi se o podacima bez kojih ne možemo da izvršimo uslugu, a uključuju najmanje:

 • osnovne lične podatke (ime i prezime);

 • osnovne kontakt podatke (adresa, broj telefona, e-mail adresa);

 • podatke vezane za korišćenje web stranice optikaocchi.rs;

 • podatke vezane za Vaš dioptrijski nalaz.

Prikupljanje i korišćenje podataka o ličnosti

„Optika Occhi“ prikuplja i upravlja podacima o ličnosti u svrhu kupoprodajnog odnosa za proizvode i usluge iz sopstvene ponude, kao i kako bi ispunila zakonske i regulatorne obaveze i u svrhu ostvarenja sopstvenih legitimnih interesa zakonitog poslovanja. Razlozi zbog kojih obrađujemo podatke o ličnosti radi sklapanja i ispunjenja ugovornih obaveza su:

 • prodaja robe i usluga;

 • administracija ugovornog odnosa;

 • upravljanje i primanje prigovora, pritužbi i reklamacija;

 • dostava kupljene robe.

Vaši podaci se obrađuju na zakonit i transparentan način uz princip minimizacije pri čemu se prikupljaju samo oni podaci koji se striktno odnose na svrhu sakupljanja. Poštuju se principi tačnosti i ažurnosti, osiguranja odgovarajućih nivoa zaštite podataka u okviru kojih su predviđene mere za sprečavanje bilo koje vrste zloupotrebe.

Takodje možete tražiti pristup, ispravku ili brisanje Vaših ličnih podataka. Imate pravo na prigovor, pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka a sve u skladu sa zakonom. „Optika Occhi“ garantuje da će obezbediti određenu sigurnost ukoliko se Vaši podaci prosleđuju van teritorije EU, kao i ukoliko se prosleđuju trećim licima. Postoji mogućnost da i sami odaberete na koji način želite da upotrebljavamo Vaše podatke, kao i način kontaktiranja sa našom kompanijom. Ukoliko niste odredili način kontaktiranja kontakt će se ostvariti po uobičajenom metodu za kompaniju a sve u okviru zakona.
Vaši lični podaci se čuvaju samo onoliko koliko je potrebno za postizanje svrhe zbog koje su uzeti, samo u razdoblju koje je određeno zakonom ili razdoblju koje je potrebno za ispunjenje uslova ugovora, uključujući zahteve za garancijom i druge zahteve. 

Pristup podacima o ličnosti

„Optika Occhi“ preduzima tehničke i organizacione mere kako bi se prikupljeni podaci o ličnosti obrađivali samo na način koji je u skladu sa navedenom svrhom. Pored naših zaposlenih, u cilju pružanja određenih usluga, Vaše podatke možemo da ustupimo trećim licima – našim partnerima koji pružaju usluge u ime „Optika Occhi“ (npr. Kurirska služba, IT partneri koji se bave održavanjem našeg web sajta, proizvođačima dioptrijskih stakala i kontaktnih sočiva). U svim ovim slučajevima naš odnos sa eksternim partnerima i način zaštite i postupanja sa Vašim podacima o ličnosti obezbedili smo ugovorima u skladu sa Zakonom. Ukoliko je neophodno u svrhu izvršenja naših poslovnih aktivnosti, pristup podacima o ličnosti će biti omogućen trećim stranama i to: državnim organima i organima javne vlasti koja u svrhu sprovođenja zakonskih obaveza imaju pravo pristupa podacima o ličnosti.

Koliko dugo čuvamo Vaše podatke?

Lične podatke čuvamo onoliko koliko je to neophodno za ispunjenje gore navedenih svrha. Pri tome, vodimo računa o zakonskim obavezama čuvanja podataka o ličnosti.
U slučaju prikupljanja podatka po osnovu saglasnosti, podaci o ličnosti će se obrađivati sve do brisanja, odnosno povlačenja date saglasnosti, pri čemu opoziv saglasnosti ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu saglasnosti pre opoziva.

Kada je osnov prikupljanja podataka zaključenje i izvršenje ugovora, podatke o realizovanim kupovinama i kupcima čuvamo koliko je to predviđeno poreskim propisima i propisima koji regulišu ugovor o prodaji (npr. podaci o uloženim reklamacijama se čuvaju koliko je to propisano Zakonom o zaštiti potrošača).

Ostvarivanje prava

Kada je to zakonski predviđeno, korisnik, kupac ima pravo na informacije o obradi njegovih podataka o ličnosti; povlačenje svog pristanka u bilo koje vreme, ako podatke o ličnosti obrađujemo uz dat pristanak; ispravku ili dopunu podataka o ličnosti kako bi uvek bili tačni; brisanje podataka o ličnosti kada više nisu potrebni za gore navedene svrhe; podnošenje prigovora „Optika Occhi“ ili nadležnom državnom organu.


„Optika Occhi“ omogućava ostvarivanje prava vezanih za zaštitu podataka o ličnosti i to postavljanjem zahteva:

 • putem elektronske pošte poslate na [email protected];

 • poštom na adresu: Optika Occhi, Bulevar despota Stefana 33, 11000 Beograd.

Nezavisno od kanala podnošenja zahtev se podnosi lično sa napomenom „Zaštita podataka o ličnosti“.

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na [email protected] ili telefonom na +381 11 3408 900.

Politika upotrebe kolačića

Samim korišćenjem našeg sajta optikaocchi.rs, saglasni ste po pitanju korišćenja kolačića u skladu sa našom politikom upotrebe kolačića.

Kolačići su informacioni paketi koji se skladište na Vašem elektronskom uređaju prilikom posete sajtova, a njihova namena jeste pružanje podataka korisničkog iskustva koje korisnik ostvaruje prilikom posete sajtu.

Kolačići se dele na:

 • obavezne - to su oni koji stranicu čine upotrebljivom omogućavajući neke od osnovnih funkcija, poput navigacije, i njima se teži poboljšanju korisničkog iskustva;

 • trajne - oni koji ostaju duže u uređaju, odnosno pretraživaču, osim ukoliko ih korisnik manuelno ne ukloni. Njihova namena je omogućavanje brzog i praktičnog pristupa sajtu.

 • statističke - služe za web analitiku, merenje posećenosti a takođe pružaju i uvid u način korisnikove komunikacije sa stranicom;

 • marketinške - koriste se za praćenje posetilaca u okviru stranice i na osnovu prikupljenog se posetiocu, odnosno korisniku, prikazuju relevantni oglasi i podsticaj na učestvovanje.

U upotrebi se još nalaze i tzv. kolačići treće strane. U pitanju su Google analytics i služe u analitičke svrhe. Google analytics prikuplja informacije kroz kolačiće (o Vašoj IP adresi) i skladišti ih na svojim serverima u SAD. Vašu IP adresu Google ne povezuje sa drugim Google podacima.

U svakom trenutku možete obrisati kolačiće ili podesiti pretraživač da ne prihvata kolačiće.

Poseta Internet stranice

Prilikom posete naše Internet stranice, pretraživač koji koristite na Vašem uređaju će automatski i bez Vaše aktivnosti poslati na server naše Internet stranice:

 • IP adresu uređaja sa kojim komunicirate sa našim sajtom;

 • Datum i vreme pristupa;

 • Internet stranicu/aplikaciju sa koje se pristupa (referrer URL);

 • Pretraživač koji koristite kao i operativni sistem računara koji koristite

Newsletter

Upisivanjem svoje e-mail adrese u okviru odeljka koji je predviđen za to na našem sajtu korisnik može da se prijavi za dobijanje newsletter pošte, kroz koju će biti obaveštavan o najnovijim akcijama, popustima i svemu ostalom vezano za promociju u okviru našeg sajta.
Ovom prilikom će se koristiti samo e-mail adresa korisnika i korisnik ima mogućnost prijave i odjave sa newsletter-a u bilo kom trenutku.